Het Regenero Impact Fund investeert in Europese bedrijven uit sleutelsectoren (hernieuwbare energie, duurzame voeding, circulaire producten en materialen) die de overgang naar een ‘regenererende economie’ versterken.

De regenererende economie streeft naar herstel en verbetering in plaats van gewone instandhouding, binnen de perken van onze planeet. Ze steunt op 5 dimensies: herlokalisatie (steun aan lokale gemeenschappen, voor zover mogelijk), samenwerking (creatie van gemeenschappelijke zaken, delen onder gelijken), kringloop (aanmoedigen van circulaire productie zonder afval), functionaliteit (verkoop van het gebruik van een goed in plaats van de eigendom ervan) en biomimetica (inspiratie zoeken in de manier waarop de aanpassing gebeurt in de natuur). Daarbij komt de bevordering van rechtvaardige waardeketens.

Het Fonds Regenero wordt ontwikkeld door Quadia met de steun van Degroof-Petercam.

De Stichting investeert sinds 2020 in het Regenero Impact Fund.

> Regenero Impact Fund