Strategieën voor afvalvermindering

Hoe kunnen we dergelijk afval terugdringen? De mogelijke strategieën kunnen samengevat worden met behulp van 4R’en: refuse, reduce, reuse en recycle. Bij de eerste stap (refuse) gaat het om het bannen en vermijden van producten, zoals het verbod van de EU op de 10 meest vervuilende single-use plastics. Een tweede stap omvat het reduceren (reduce) van bepaalde producten, bijvoorbeeld door het vermijden van overbodige verpakkingen. Bij de derde stap (reuse) zorgen we ervoor dat producten hergebruikt worden en streven we zo naar de ontwikkeling van een circulaire economie. Door het vermijden van wegwerpproducten én het hergebruiken van producten, zorgt een circulaire economie ervoor dat niet enkel afval wordt gereduceerd, maar vooral ook dat kostbare grondstoffen en energie worden bespaard. Een veel gehanteerde strategie, de laatste stap, omvat recyclage (recycle). Recyclage vormt echter niet altijd de meest duurzame oplossing, aangezien het recycleren van materialen doorgaans veel energie vergt en dit bovendien vaak gepaard gaat met een verlies aan kwaliteit (een mechanisme dat downcycling wordt genoemd). Een ware afvalrevolutie, waarbij gestreefd wordt naar een grootschalige reductie van wegwerpproducten, vraagt dus vooral om een focus op het vermijden van wegwerpproducten en afval (refuse, reduce) en het hergebruiken (reuse) van producten en materialen.

Om deze strategieën te concretiseren, is het interessant na te denken over de levenscyclusfases van een product waarop we ingrijpen:  het ontwerp, de productie, de distributie, de consumptie en het afdanken/verwerken (end-of-life) van een product.

Onderstaand schema biedt een overzicht van deze verschillende fases.

 

© Queen's Printer for Ontario, 2017