De Belgische stichtingen van openbaar nut dragen de verantwoordelijkheid om al hun middelen in te zetten voor het algemene belang. Hiervoor blijven giften (en andere activiteiten) ter ondersteuning van derde initiatieven natuurlijk essentieel.
Met de financiële activa van de Belgische stichtingen (meer dan 3 miljard €) kunnen evenwel ook economische initiatieven worden gefinancierd die naast een financieel rendement ook een positieve en meetbare impact willen hebben op het milieu en de maatschappij.

De sessie over stichtingen en impactfinanciering, tijdens de Belgian Impact Day van 30/11, was een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen over de specifieke rol, kansen en uitdagingen voor stichtingen op dat vlak, met als doel het opstarten en uitbouwen van zulke positieve initiatieven met creatieve investeringspraktijken te ondersteunen.

Wij hebben deze sessie mee georganiseerd met de Belgische Federatie van filantropische stichtingen en IF Belgium, alsook metonze mede-sprekers:

  • Idriss Nor (Stichting DOEN),
  • Reynald Jacobs (Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix)
  • en Pascale Van Durme (Belgische Federatie van filantropische stichtingen).