Changing education in finance is key!

De Stichting voor Toekomstige Generaties organiseerde de workshop Changing education in finance is key to fund the SDGs, samen met de ICHEC Brussels Management School op 4 oktober 2022 te Flagey, in het kader van het SDG Forum.

De financiële wereld speelt een essentiële rol in de financiering van de SDG’s. De noodzaak om private financiële middelen in te zetten voor de verwezenlijking van de Agenda 2030 is een enorme uitdaging.

Hoe, en waarom, moeten de financiële opleidingen veranderen om die uitdaging te kunnen waarmaken? Dergelijke vragen kwamen aan bod tijdens de workshop, die in het teken stond van de belangrijkste lessen die werden getrokken uit een uniek en succesvol experiment: de Sustainable Finance Master Class, die in 2021 werd gelanceerd door de ICHEC Brussels Management School, UNamur en ULB en onder meer kan rekenen op de steun van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Sprekers:

  • Christel Dumas, ICHEC Business School, SuFi co-founder
  • Caroline Palumbo, BNP Paribas Fortis, SuFi participant
  • Louis Eklund, Towards Sustainability, SuFi participant
  • Tanguy Vanloqueren, Foundation for Future Generations, SuFi partner

Deze workshop wordt georganiseerd met de steun van Wallonië en Leefmilieu Brussel.