Energie 2030 is een stroomproducent en leverancier die hernieuwbare energie duurzaam wil promoten. Het bedrijf is partner in verschillende vernieuwende energieprojecten en beoogt daarbij een eerlijke vergoeding voor de producenten en rechtvaardige tarieven voor zijn klanten. Energie 2030 steunt ook de kleine hernieuwbare stroomproducenten, van zelfstandigen tot industriëlen, door hen concrete oplossingen aan te bieden voor de praktische uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

> Meer info over Energie 2030