Ecopower is een burgercoöperatie die 100% hernieuwbare, lokale energie produceert (in België) en levert (in Vlaanderen). Ecopower verenigt burgers die samen elektriciteit oogsten uit wind, zon en waterkracht en zij producert duurzame groene warmte in de pelletfabriek in Ham. Ze is daarmee de grootste Belgische burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Ook probert zij samen zo veel mogelijk energie te besparen. De groenste en goedkoopste energie is namelijk de energie die je niet verbruikt! Ecopower werkt volgens het principe: één mens, één stem. Dat is eerlijk en democratisch.

De Stichting voor Toekomstige Generaties bekroonde Ecopower al in 2008 tot Lauraat van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties en organiseerde er in 2014 een kijkje achter de schermen tijdens een etappe van Tournée Générale.

Aandelen van Ecopower hebben het Label solidaire financiering.

www.ecopower.be
> Ecopower op de Get Inspired portaalsite