Toen in 2000 bleek dat kleine windturbines niet rendabel waren voor persoonlijke consumptie, vonden een aantal gezinnen uit de Westhoek elkaar en maakten ze mensen warm om samen te investeren in grote exemplaren. Dit was het begin van een coöperatie die intussen een kleine 5.000 vennoten telt. Beauvent investeert volop in windenergie, zonnepanelen en efficiënte aanwending van energie en onderzocht de mogelijkheden voor de inplanting van warmtenetten. De vzw BAS Bouwen verzorgt dan weer de sensibilisering en advies rond energiebesparing en duurzaam bouwen.

In 2020 werd de Stichting lid van deze energieke burgercoöperatie, die in 2012 al genomineerd werd voor de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties van de Stichting, en daarnaast het FairFin & Financité label behaalde.

> www.beauvent.be
> Ontdek de gedetailleerde fiche over Beauvent op onze portaalsite.