CORE is een coöperatie van innoverende ingenieurs(studenten) en geëngageerde vennoten die projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik ontwikkelen en ondersteunen tot aan hun realisatie.
Daarbij biedt CORE een vormingsplatform voor teamleden dat de beroepsoriëntatie onderbouwt, de visie op duurzaamheid ontwikkelt en het coöperatief ICA-model van ondernemen aanbrengt.
Door slimme communicatie sensibiliseert CORE studenten en hun omgeving over de invulling van coöperatief ondernemen en het belang van rationeel energiegebruik.

> Meer info over CORE