Positieve systeemverandering teweegbrengen: hoe onze filantropische strategieën ontwikkelen ?

Deze zesde ontmoeting vond plaats op 2 en 3 juni 2016 in het Philanthropy House in Brussel en werd begeleid door Stephen Pittam (Voorzitter Global Greengrants Fund – UK/Europe & lid raad van bestuur Polden Puckham Charitable Foundation, voormalig secretaris generaal van de Joseph Rowntree Charitable Trust).

Deze Ronde Tafel heeft als doelstelling om stichtingen aan te moedigen om strategisch na te denken over de wijze waarop ze positieve systeemveranderingen kunnen teweegbrengen en bijdragen aan het bieden van een antwoord op belangrijke maatschappelijke problemen, met het oog op een duurzamere samenleving.

Elke Stichting heeft haar eigen unieke DNA (geschiedenis, waarden, sleutelpersonen, ...). Dat verhindert ons echter niet om onze visie op systeemverandering, verwachte impact, keuze van langetermijndoelstellingen en interventiemethodes te bevragen en hierover uit te wisselen. Wat te denken van « Theories of social change » (als een methode voor het op participatieve wijze plannen en evalueren van acties met het oog op maatschappelijke verandering), naast andere manieren om onze filantropische acties te benaderen?