Evaluatie van de bijdrage van stichtingen aan maatschappelijke verandering

Twee Strategische Ronde Tafels op 28-29 januari en 26-27 november 2015 in het Philanthropy House in Brussel, begeleid door Barry Knight (Executive Director, CENTRIS and advisor to the Global Fund for Community Foundations - UK), een expert op het gebied van evaluatie en kennismanagement.

De bestaande evaluatiemethoden zijn talrijk en vormen een vraagstuk voor veel stichtingen, die moeite hebben om te bepalen welke methode het meest passend is. In een tijd van veelvoudige systeemcrisissen wordt dit een echt waagstuk, des te meer omdat onze acties gericht zijn op maatschappelijke verandering, met aandacht voor duurzaamheid (sociaal, milieu, economisch, participatief).

Meer concreet:

  • de programma’s van de stichtingen en de projecten die ze ondersteunen moeten rekening houden met een grote complexiteit
  • de verwachte impact komt enkel op lange termijn volledig tot uiting en wordt beïnvloed door de talrijke acties van de andere spelers
  • de stichtingen moeten hun doelstellingen en acties kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving
  • de lessen uit de evaluatie moeten echter gebruikt kunnen worden vooraleer het project/programma afgesloten wordt, om de ontwikkeling ervan bij te sturen

Of ze nu kwantitatief, kwalitatief, participatief zijn of niet, de klassieke (ex-post) evaluatiemethoden zijn te beperkt in een dergelijke context. Op welke middelen en methoden moeten de stichtingen zich dan wel beroepen?

Tijdens de Ronde Tafel van januari 2015 werd dieper ingegaan op de manier waarop een stichting lessen kan trekken uit haar acties die in het teken staan van systeemveranderingen. De klemtoon wordt gelegd op de uitwisseling van de praktijken en expertise van de verschillende stichtingen met betrekking tot deze thematiek. Een Tweede Ronde Tafel over dit thema in november stond in het teken van concrete case studies en praktijkvoorbeelden van impactmeting door stichtingen. 

Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0