Vermogensinvestering door stichtingen met het oog op maatschappelijke verandering

Twee Strategische Ronde Tafels op 13-14 maart en 3-4 juli 2014 in het Philanthropy House in Brussel, bijgewoond door de verantwoordelijken van 18 stichtingen uit verschillende landen (Be, Fr, UK, Se, Ch, Nl, It, USA).

Alsmaar meer stichtingen zijn momenteel op zoek naar innovatieve manieren om hun vermogensinvesteringen in overeenstemming te brengen met hun missie. De aanpak varieert van verantwoord investeren over impact investing tot “venture philanthropy”. De laatste jaren hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden, zowel op het vlak van de verscheidenheid aan strategieën die aangeboden worden door de investmentindustrie als op het vlak van de betrokkenheid van de stichtingen.

De Ronde Tafel van maart streefde ernaar een gedeeld inzicht te ontwikkelen in inspirerende praktijken die het mogelijk maken om het vermogen van de stichtingen te investeren in maatschappelijke verandering, en dit gedurende het volledige beslissings- en uitwerkingsproces, van de bestuursraad tot de gevolgen voor de externe intermediairen tot wie de stichtingen zich richten.

Zowel de keuzes en de uitdagingen voor de ontwikkeling van investeringsstrategieën waarmee de bestuursraad, de directie en de CEO's worden geconfronteerd, als de bestuurskwesties die ervan afhangen, werden onderzocht.


De focus van de Ronde Tafel in juli lag meer specifiek op de uitdagingen van invloedrijke investeringen en investeringen in lijn met de programma’s. Het doel was om een algemeen inzicht te verkrijgen in de concrete toepassing van een invloedrijke investering en van investeringen die in lijn liggen met de programma’s. Naast het verwachte financiële rendement moeten deze investmentstrategieën leiden tot een meetbare impact op sociaal en ecologisch vlak.

Volgende vragen kwamen specifiek aan bod:

  • In welke mate vormen invloedrijke investeringen die in lijn liggen met de programma’s gepaste instrumenten voor een stichting? Zijn er bepaalde voorwaarden die ze zo doeltreffend maken?
  • Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden op het vlak van intern bestuur, steun van de bestuursraad, management resources en integratie in de strategie van de stichting?
  • Wat zijn voor mijn stichting de voor- en nadelen van investeringen in lijn met de programma’s ten opzichte van investeringen met een grotere impact? Welke legale beperkingen heeft deze vorm van investeren?
  • Welke praktische oplossingen bestaan er om de risico’s in verband met deze vorm van investeren te beheersen? Wat is hierin de rol van de intermediairen?
  • Welke praktische oplossingen bestaan er om de kosten en de behoefte aan tijd en knowhow voor de selectie en monitoring van deze investeringen te beperken? Hoe kunnen de intermediairen hierbij helpen?
  • Kan de impact op adequate wijze gemeten worden en in verhouding met de noden van de stichtingen?
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Table-Ronde Stratégique F3.0
Foundation 3.0 Endowment
Foundation 3.0 Endowment
Foundation 3.0 Endowment
Foundation 3.0 Endowment