Actiestrategie van de stichtingen voor een duurzame samenleving: systemische risico’s en veerkracht

Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste strategische ronde tafel in Lille die verantwoordelijken samengebracht van 13 stichtingen uit 6 verschillende landen (Be, Fr, UK, Se, Ca, It).

Goed voorbereid zijn op systemische risico’s is een uiterst delicate kwestie. Het is immers onmogelijk om op voorhand te voorspellen op welk vlak ons welzijn de eerstvolgende klap of grote schok zal toegedeeld krijgen. In toenemende mate brengt de kwetsbaarheid van andere streken en van de anderen ook ons in gevaar. Uitdagingen die voorheen afzonderlijk werden geanalyseerd blijken nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het herstellingsvermogen of de veerkracht (resilience) van onze samenlevingen en van de economische en ecologische systemen is beperkt. Onder veerkracht verstaan we het overlevingsvermogen van een socio-ecologisch systeem, ondanks belangrijke verstoringen, door zich indien nodig te herorganiseren zonder zijn essentie te verliezen.

Hoe kunnen onze stichtingen, door zich te baseren op systemische risicoanalyses, de veerkracht van een samenleving bevorderen? Welke kritische bedenkingen bij een dergelijke aanpak? Wat is de bijdrage voor onze stichtingen van die nieuwe denk- en handelswijzen op het vlak van bestuur, respect voor het milieu, gedeelde welvaart of sociale gerechtigheid tussen noord en zuid? Wat is het potentieel voor onze strategieën van fondstoekenning met het oog op duurzaamheid?

 

F3.0