Hoe kunnen we een leefbare wereld doorgeven aan de toekomstige generaties? Hoe zou onze manier van wonen, eten en onderwijzen eruit kunnen zien in 2030? Welke tendensen die de toekomst zullen vormgeven, zien we vandaag al? Welke zijn de kansen, obstakels en hefbomen?

Telkens drie changemakers, elk met een bijzonder project of onderzoek op hun palmares, delen met ons hun oplossingen voor een meer duurzame samenleving. Drie dialogen die inspireren en aanzetten tot verandering.

 

Food "Horizon 2030"

Duurzame voeding verzekeren voor de toekomst is een belangrijke uitdaging, die onlosmakelijk verbonden is aan verschillende andere sociale uitdagingen. Gelukkig zijn we nu al getuigen van de lancering van een enorme hoeveelheid initiatieven die de voedingsketen transformeren. Van producent tot consument, een hele reeks actoren schrijft zich in in de logica van de ciculaire economie, tegen een achtergrond van de strijd tegen de klimaatverandering en technologische innovaties. Ons voedsel zal er anders uitzien in 2030… maar hoe? Over deze vraag buigen zich: Véronique de Herde, Caroline Huyghe en Frédéric Rouvez.

Véronique de Herde is doctoraatsstudent landbouwkunde en voedselsystemen aan de Université catholique de Louvain. Ze is Laureaat van de HERA Master Thesis Award 2016 - Sustainable Food.
Caroline Huyghe, coördineert bij Rikolto het programma “Gezocht: Voedsel voor de Toekomst”, waarbij vijf partners samen met jongeren op zoek gaan naar producten om de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze te voeden.
Frédéric Rouvez is co-oprichter van EXKi, een keten van restaurants dat kwalitaitsvolle maaltijden aanbiedt op basis van gezonde en duurzame producten. Hij was voorzitter van de jury van de HERA Master Thesis Award for Future Generations - Sustainable Food, en lid van de jury van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties.

Simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans voorizen.

Teaching Finance "Horizon 2030"

Tijdens deze dialoog zoemen we in op de financiële opleidingen in het hoger onderwijs. Jonge professionals in de financiële sector kunnen een sleutelrol opnemen in het realiseren van een duurzame toekomst. Als we willen dat ze hiertoe geïnformeerde en effectieve beslissingen kunnen maken, hoe zou hun curriculum er dan moeten uitzien? Welke onderwijsmethoden en -tools zijn hiervoor nodig? Wat zou de impact van deze nieuwe ontwikkelingen zijn voor onderwijzend personeel en instellingen voor hoger onderwijs? Een panel van experten buigt zich over deze vragen en gaat hierover in dialoog met het publiek.

David Pitt-Watson (UK) is invloedrijk denker en doener op het gebied van verantwoorde financiën en duurzaam investeren en ondernemen (meer info).
Christel Dumas (BE) is onderzoekster, docente en directrice van het Onderzoekscentrum van de ICHEC Brussels Management School, lid van de Registercommissie van Ethibel en van de SRI Advisory Board van KBC.
Luc Van Liedekerke (BE) is Professor aan de KULeuven en de Antwerp Management School, waar hij verantwoordelijk is voor de BASF-Deloitte-Elia Chair on Sustainability. Hij is voorzitter van de jury van de HERA Master Thesis Award for Future Generations - Sustainable & Responsible Finance.

Deze dialoog wordt georganiseerd in het kader van het programma “Higher Education & Research Awards for Future Generations” van de Stichting voor Toekomstige Generaties, met de steun van het Waals Gewest.

De voertaal is Engels.

Housing "Horizon 2030"

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden en dat aantal zal alleen maar groeien. Met die groei, neemt ook de druk op het klimaat en de biodiversiteit aan hoge snelheid toe. Daarom is het cruciaal om anders te gaan denken over wonen en bouwen. Nu al vinden we steeds vaker inspirerende voorbeelden van hoe we op een circulaire manier kunnen omspringen met grondstoffen en bouwmaterialen en over hoe we duurzame huisvesting toegankelijk kunnen maken voor iedereen. Onze manier van wonen zal er in 2030 heel anders uitzien... maar hoe? Over deze vraag buigen zich: Hélène Delmée, Christian Fosseur en Nicolas Bearelle.

Hélène Delmée is stagiair-architect bij Loft and Partners. Ze is Genomineerde van de HERA Master Thesis Award 2018 - Sustainable Architecture.
Nicolas Bearelle is de CEO van Revive (B Corp), een innovatieve projectontwikkelaar die op een duurzame manier betaalbare woonbuurten creëert met een minimale ecologische voetafdruk.
Christian Fosseur is Managing Director van VELUX België dat, in samenwerking met sociale huisvestingmaatschappij Anderlechtse Haard, het pilootproject RenovActiv opzette dat betaalbare en schaalbare klimaatrenovaties wil realiseren in een sociale woonwijken in Anderlecht.

Simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans voorzien.