De Eurofins Stichting is geboren na het succes van de verzamelde donaties ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Eurofins eind 2017. Verschillende managers en medewerkers van de bedrijven binnen de Groep hebben samen met de oprichters van de Groep besloten zich te engageren voor een filantropisch programma met een grotere maatschappelijke impact op lange termijn.

Zo is de Eurofins Stichting een stichting van openbaar nut ontstaan en wettelijk opgericht in België in September 2019.

De doelstellingen ervan zijn afgestemd op de bestaande verbintenissen van de wereldwijde Eurofins-gemeenschap: bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van de mensen alsook het milieu beschermen.

Voor meer informatie: www.eurofins.com/eurofins-foundation